Твоят професионален домоуправител

HOME MANAGER SOFIA е специализирана фирма в административно управление и техническа поддръжка на сгради в режим на етажна собственост. При управлението на сградите в режим на етажна собственост, фирмата работи изцяло в рамките на нормативната уредба и закони, определящи правомощията и задълженията на председателите на етажната собственост и на управителния съвет.

Фирмата изпълнява задълженията си в рамките на предоставените и пълномощия от общото събрание на собствениците на етажната собственост.

При проявено желание от страна на собствениците на етажната собственост, фирмата да поеме управлението и, се сключва договор за управление. В този договор се описват пълномощията , правата и задълженията на двете страни, стойността на предоставяните услуги и срока за който се поема управлението.

Професионално управление на етажни собствености в София от Home Manager Sofia

Нашите услуги

Ние от HOME MANAGER SOFIA предоставяме както комплексна услуга, включваща посочените долу услуги, така и част от тях. Например само техническа поддръжка.

Професионален домоуправител

представяне пред местните власти – регистрация в общините като управителен орган на етажната собственост

контакти с местната власт, МВР и други държавни органи

организиране и провеждане на общи събрания, изготвяне на бюджет и изпълнения на решенията на общото събрание

провеждане на общи събрания

Касиерски услуги

събирание на такси и вноски, гласувани на общо събрание

заплащане на режиини разходи, улуги по почистване, асансьори, строително-ремонтни дейности и други

изготвяне на ежемесечни отчети за приходи и разходи на етажната собственост

Почистване

почистване на общите части на етажната собственост по начин, приет с решение на собствениците на етажната собственост

Техническа поддръжка

периодични огледи на техническото състояние на общите части

профилактика на инсталациите от общите части на етажната собственост

извършване на аварийни и планирани ремонти на инсталации и архиктектурна част (стени, тавани, стълбища и др.) на общите части

консултиране при подбор на фирми изпълнители на ремонтни дейности (ако това не се извършва от HOME MANAGER SOFIA) и контролиране на тяхната работа

За повече информация, можете да се свържете с нас. Представител на HOME MANAGER SOFIA може да се срещне с живущи в сградата, да посети Ваше общо събрание или да проведе друг вид среща. Това с нищо не ви ангажира! На такава среща ще може да се отговори изчерпаващо на всички конкретни въпроси, възникнали от Ваша страна.

Ориентировъчни цени на услугите ни

Посочените цени са за етажни собствености с 15 – 25 апартамента. При по-големи блокове цените са на апартамент, като те се определят след оглед и разговор с живущи в блока.

Услуга Цена
Професионален домоуправител 100лв/месец
Касиерски услуги 80лв/месец
Професионален домоуправител + касиерски услуги 120-150лв/месец (включително техническа поддръжка)
Техническа поддръжка 50-100лв/месец
Почистване на общи части Цената се определя след оглед и уточняване на какво, как и калко често ще се почиства
Обслужване на абонатни стации (парно) през зимния период 50-100лв/месец
Почистване на сняг в зоната на етажната собственост през зимния период Цената се определя след оглед на място

Контакти за връзка с нас

Търсите професионализъм, коректност и достъпни цени? Не губете време и се свържете с нас: